2019 ÁPR
1
Adatvédelmi irányelveink
A kultmania.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben
Készült: 2018. május 19., utolsó módosítás dátuma: 2019. április 1.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a kultmania.hu által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveket és eljárásokat, az adatvédelmi és adatkezelési politikát.
A www.kultmania.hu weboldal működtetése során a látogatók és darabot értékelők személyes adatait tárolhatjuk.
Oldalunkon a színészekről, rendezőkről és más közreműködőkről csak az előadáshoz való hozzájárulásuk szempontjából tároljuk a nevüket, és csak abban az esetben, ha ez már más nyilvános oldalon (színház oldala, gyűjtőoldalak, mint pl: jegy.hu, port.hu) már elérhető volt.
A jelen Szabályzat célja, hogy kultmania.hu által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztráció
Az oldalhoz hozzáférés nem regisztrációhoz kötött, ezért ilyen okból adatot nem gyűjtünk.

Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
Oldal letöltésének ideje és oldal azonosítója
Oldal letöltéséhez használt eszköz böngésző verziója, operációs rendszere, esetenként a szolgáltató neve (Módosítás dátuma: 2019. április 1.)
Oldal letöltésének előzménye: az oldal elérés linkjébe épített személyes adatot és egyedi sorszámot nem tartalmazó statisztikakészítésre szolgáló technikai azonosító, amely mutatja, hogy levélből, Facebookról, vagy az oldal keresőjéről érte el az oldalt. (Módosítás dátuma: 2018. július 18.)
Az oldal fejlesztéséhez a HotJar és a Google Analytics alkalmazásait használhatjuk, ezért a Felhasználó telefonjának, tabletjének, számítógépének azon adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a felsorolt rendszerek a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítik.
Egyértelművé kívánjuk tenni, hogy jelen adatvédelmi szabályzat kiadásakor a HotJar illetve a Google Analytics szolgáltatását nem használjuk, de fenntartjuk a jogot egyik vagy mindkettő szolgáltatás későbbi bekapcsolására a Felhasználó tájékoztatása mellett. (Módosítás dátuma: 2019. április 1.)
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, a rendszer minden látogatás alkalmával külön technikai azonosítót képez.
Ez alapján megismerhetjük a Felhasználó által használt operációs rendszert, böngésző típusát, az IP címből az országot, az oldalon töltött időt, az oldallehívás országát, az oldalonhívásokat és az oldalon végzett kattintásokat.

Cookie
A kultmania.hu nem alkalmaz cookie-kat.
HotJar, Google Analytics alkalmazása esetén az elsőnek használt oldalon külön felhívjuk a Felhasználó figyelmét az adatgyűjtésre és a cookie-k használatára. (Módosítás dátuma: 2019. április 1.)

Értékelésekhez kapcsolódó adatok kezelése
Az értékelésekhez egyedi kódot hozunk létre, amelyhez kapcsoljuk az értékelendő színház - darab párosítást. Az értékelésekhez átadott kódok előállítása véletlenszerű, a kódhoz kapcsoldóan az oldalon nem tárolunk e-mail címet vagy egyéb azonosítót.
A Felhasználónak az értékelések során egy osztályzatot szükséges megadnia 1-től 5-ig, illetve, ha szeretné, lehetősége van egy rövid szöveges értékelésre is.
A Felhasználó döntése, hogy ezt anomnim módon teszi meg, vagy kitölti a név mezőt. Amennyiben kitölti, akkor ez az adat is nyilvánossá válik a kultmania.hu oldalon.
Az értékelések megadása önkéntes, ugyanakkor fenntartjuk a jogot a vélemény moderációjára. Az értékelések során az értékelő nevének megadása önkéntes, de fenntartjuk a jogot, hogy a megadott nevet megváltoztassuk vagy töröljük. Az értékelések visszavonására van lehetőség, azonban, ehhez kacsolódóna minden esetben kérjük az értékeléshez kiadott kód kiadását az info kukac kultmania pont hu címre történő küldés során, mivel
nem anonim módon: Felhasználó döntése alapján kitöltött adat nyilvános, de amennyiben az adat meghatározott személyhez rendelhető, anonimizáljuk
anomim módon nincs megadva adat,
így csak a kódot és az értékelést tároljuk.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.kultmania.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a kultmania.hu használata (értékelés megadása) során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.
A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a kultmania.hu használatával, illetve az értékelés során az adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a kultmania.hu elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Felhasználó által kultmania.hu rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kultmania.hu értékeléseihez használja fel.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme. A kultmania.hu a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
A megadott személyes adatokat kultmania.hu nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Tájékoztatjuk, hogy a kultmania.hu oldalt magánszemélyek üzemeltetik.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Értékelések megadása esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
A naplózott adatok esetében a megőrzési idő legfeljebb 2 év.
Jelenleg 90 nap után automatikusan töröljük a naplózott adatokat. (Módosítás dátuma: 2019. április 1.)


AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen kultmania.hu munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A technikailag rögzített adatok az alábbi szolgáltató részére adjuk át:
Szolgálató elnevezése: Hotjar Ltd.,
regisztrációs szám: C 65490 (Málta),
székhelycím: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

A kultmania.hu tárhelyszolgáltatást bérel, ahol az adatokat is tárolja:
Szolgálató elnevezése: Preventio-21. Bt.
Postacíme: Budapest 1118 Somlói út 72.
Adószáma: 29072190-2-43


ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kultmania.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, törölheti azokat, kérjük ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot az info kukac kultmania pont hu e-mail címen.
Tekintettel arra, hogy a konkrét személyhez köthető személyes adatok köre a fenti ismertetett, meghatározott személyhez nem köthető technikai adatokon túl az értékelés során megadott név, illetve értékelés, ezért módosítani is csak ezt tudjuk.ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Nándori András Székhely és levelezési cím: 1183 Budapest, Nagykanizsa utca 9. Email cím: info kukac kultmania pont hu